Wzmacnianie konstrukcji

Wzmacnianie konstrukcji

Wykonujemy dwa rodzaje wzmacniania konstrukcji:

  • wykorzystując taśmy, maty i kleje tworzące spójny system wzmacniania,

  • poprzez wklejanie prętów mających zabezpieczyć budynki wielkopłytowe.

Konstrukcje budowlane wymagają wzmocnienia z powodu:

  • pogorszenia stanu technicznego wskutek eksploatacji i upływu czasu,

  • zmiany obowiązujących wymagań technicznych (np. podwyższenia klasy nośności mostu),

  • zmiany funkcji konstrukcji lub elementów (np. urządzenie biblioteki na piętrze),

  • zmian konstrukcyjnych związanych z przebudową (np. usunięcie słupów, wycięcie otworów).

Wzmacnianie konstrukcji do niedawna było możliwe jedynie poprzez rozlokowanie dodatkowych elementów nośnych, przeważne w formie belek stalowych o okazałych przekrojach. Współcześnie nowoczesną metodę stanowi naklejanie taśm, mat i kształtek z materiałów kompozytowych, w skład których wchodzą przede wszystkim włókna węglowe.

Skuteczność wzmocnienia konstrukcji betonowych przy pomocy taśm kompozytowych jest bardzo wysoka. Zależnie od typu taśm, liczby ich warstw i rodzaju obciążenia, graniczna nośność elementu może wzrosnąć nawet 2÷3 krotnie w odniesieniu do elementu niewzmocnionego.

Wzmacnianie budynków z płyt prefabrykowanych

Dodatkowo specjalizujemy się w wykonywaniu wzmocnień i napraw budynków z prefabrykowanych płyt warstwowych, mających na celu:

  • przenoszenie obciążeń poprzecznych i podłużnych z warstwy fakturowej na warstwę nośną płyty,

  • zabezpieczenie silnie spękanych warstw fakturowych i płyt okładzinowych.

Funkcję zabezpieczającą najlepiej pełnią kotwy chemiczne [https://budohit.com/oferta/kotwy-chemiczne]. Stanowią one zestaw systemowy składający się z elementu mocowanego – metalowego lub z tworzywa sztucznego – oraz chemicznie wiążącej go w otworze masy klejącej. W warunkach roboczych jako kotwa służy żywica chemoutwardzalna. Użycie kotew wklejanych redukuje ryzyko wystąpienia dodatkowych naprężeń wstępnych, co jest typowe dla kotew mechanicznych.

Zamontowane kotwy gwarantują ekonomiczne i pewne zabezpieczenie budynków z płyt prefabrykowanych na dziesiątki lat przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych, bez potrzeby konserwacji.


Realizacje