Wzmocnienie konstrukcji

Wykonujemy dwa rodzaje wzmacniania konstrukcji:

  • za pomocą taśm, mat i klejów tworzących spójny system wzmacniania
  • poprzez wklejanie prętów mające zabezpieczyć budynki wielkopłytowe

Konstrukcje budowlane wymagają wzmocnienia z powodu:

  • pogorszenia się ich stanu technicznego na skutek upływu czasu i eksploatacji
  • zmiany wymagań (np. podwyższenia klasy nośności mostu)
  • zmiany funkcji konstrukcji lub elementów (np. urządzenie biblioteki na piętrze)
  • zmian konstrukcyjnych wynikających z przebudowy (usunięcie słupów, wycięcie otworów itp.).

Do niedawna jedyną dostępną metodą wzmocnienia było umieszczenie dodatkowych elementów nośnych, najczęściej w postaci belek stalowych o znacznych przekrojach. Obecnie, nowoczesną metodą jest naklejanie taśm, mat i kształtek z materiałów kompozytowych, których głównym składnikiem są włókna węglowe czym zajmuje się nasza firma.

Efektywność wzmocnienia konstrukcji betonowych taśmami kompozytowymi jest bardzo wysoka. W zależności od rodzaju taśm, liczby ich warstw i rodzaju obciążenia, graniczna nośność elementu wzrosnąć może nawet 2÷3 krotnie w porównaniu do elementu niewzmocnionego.

Dodatkowo specjalizujemy się we wzmacnianiu i naprawie budynków wykonywanych z prefabrykowanych płyt warstwowych mających na celu:

  • przenoszenie obciążeń poprzecznych i podłużnych z warstwy fakturowej na warstwę nośną płyty
  • zabezpieczenie silnie spękanych warstw fakturowych i płyt okładzinowych

Funkcje zabezpieczającą najlepiej pełnią kotwy chemiczne, czyli zestaw systemowy zawierający element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą. W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardza się). Zastosowanie kotew wklejanych znacząco minimalizuje zjawiska występowania dodatkowych naprężeń wstępnych, co jest typowe dla kotew mechanicznych.
Zamontowane kotwy dają gwarancję ekonomicznego i pewnego zabezpieczenia budynków z płyt prefabrykowanych na dziesiątki lat przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych bez potrzeby konserwacji.


Realizacje