Frezowanie i szlifowanie betonu

Frezowanie i szlifowanie betonu

Budohit świadczy usługi frezowania i szlifowania betonu. Prowadzimy prace związane z ulepszaniem warstw posadzek w nowo budowanych obiektach handlowych, magazynowych, przemysłowych, a także w budynkach użyteczności publicznej. Pomagamy w usunięciu błędów i niedokładności, które pojawiły się podczas wylewania podłóg. Wspomagamy również w przeprowadzaniu remontów i renowacji. Usuwamy i naprawiamy uszkodzenia struktury betonu, zdzieramy wierzchnie warstwy posadzek, czyszcząc pozostałości po żywicach, farbach, klejach czy lakierach. W naszej pracy wykorzystujemy profesjonalne frezarki i szlifierki, które umożliwiają usuwanie do 10 mm podłoża przy jednorazowym przejeździe. Dzięki stosowaniu wydajnych systemów do odsysania powstającego pyłu prowadzone przez nas prace są mało uciążliwe.

Ulepszanie posadzek

Frezowanie i szlifowanie betonu prowadzone w celu ulepszenia wierzchniej warstwy posadzki pozwala na dużą poprawę właściwości użytkowych. Jest także sposobem przygotowania podłoża do aplikacji specjalnych preparatów gwarantujących określone parametry nawierzchni. Posadzki dla prowadzenia działalności magazynowej, handlowej czy przemysłowej wykonuje się zazwyczaj w celu zwiększenia ich odporności na uszkodzenia mechaniczne, działanie substancji chemicznych czy skutki zmiennych temperatur. Istotne jest również zapewnienie większej przyczepności oraz podniesienie walorów estetycznych czy umożliwienie wykonania specjalnych oznaczeń związanych z organizacją pracy, transportu wewnętrznego czy bezpieczeństwem.

Przygotowanie do remontu posadzki

Eksploatacja podłóg betonowych wiąże się z ich postępującymi uszkodzeniami wskutek nadmiernego obciążenia, ekspozycji na różnego rodzaju środki chemiczne czy zniszczeniami w wyniku wibracji lub udarów mechanicznych. Do powstania rys czy pęknięć może też prowadzić normalna praca posadzki betonowej, np. jej kurczenie się wraz z odparowywaniem wilgoci. Frezowanie i szlifowanie betonu wykonywane w celu przeprowadzenia remontu i przywrócenia wymaganych właściwości użytkowych pozwala na usunięcie uszkodzonych powłok zewnętrznych, np. żywic poliuretanowych i epoksydowych czy farb, a także fragmentów zanieczyszczonych, m.in. rys, spękań czy kruszących się warstw. Prace z tym związane pozwalają też nadać remontowanej powierzchni strukturę odpowiednią do aplikacji nowych powłok zabezpieczających.

Usługi frezowania betonu

Frezowanie betonu polega na usunięciu dużych nierówności przez zdarcie od kilku do kilkudziesięciu milimetrów wierzchniej warstwy podłoża. Jest nieodzowne przy układaniu kolejnej warstwy czy aplikacji niektórych środków do ulepszania powierzchni, ponieważ zwiększa chropowatość i zarazem zapewnia lepszą spoistość. Prace frezarskie są też często wykonywane w celu odpowiedniego wyprofilowania podłoża czy usunięcia występującej różnicy poziomów.

Usługi szlifowania betonu

Szlifowanie betonu umożliwia usunięcie płytkich zanieczyszczeń – zabrudzeń ze smaru, oleju czy innych osadów, a także mleczka cementowego. Pozwala na uzyskanie jednolitej i gładkiej powierzchni, pozbawionej ostrych krawędzi i rys. W zależności od rodzaju prac wykonywanych w następnych etapach, szlifowanie może być wykonywane kilkukrotnie, ze zmianą gradacji materiału ściernego, aż do uzyskania optymalnej gładkości. Jest ono często wykonywane po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni. Stosuje się je również po zakończeniu prac budowlanych – do usunięcia drobnych zanieczyszczeń i przygotowania podłoża do prac wykończeniowych.


Realizacje