Cięcie w betonie, mechaniczna obróbka betonu i konstrukcji żelbetowych

Cięcie w betonie, mechaniczna obróbka betonu i konstrukcji żelbetowych

Budohit oferuje usługi mechanicznej obróbki betonu, konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wykorzystujemy technologię narzędzi diamentowych do wiercenia otworów w elementach betonowych, również zbrojonych. Proponujemy cięcie betonu piłami ściennymi i liniowymi. Wykonujemy także cięcie nawierzchni asfaltowych i betonowych, w tym również nacinanie dylatacji. Podejmujemy się frezowania betonu wyrównującego powierzchnię oraz przygotowującego do układania kolejnej warstwy nawierzchni. Szlifujemy i wygładzamy podłogi betonowe w obiektach handlowych, magazynowych i przemysłowych. Mocujemy elementy różnego rodzaju w konstrukcjach betonowych i murowych. Stosujemy zarówno kotwy tradycyjne, jak i chemiczne. Wzmacniamy konstrukcje z betonu i żelbetu za pomocą stalowych prętów zbrojeniowych lub przy użyciu taśm kompozytowych z włókien sztucznych. Zajmujemy się ponadto prowadzeniem wyburzeń i rozbiórką obiektów budowlanych. Wykorzystujemy zdalnie sterowane roboty budowlane. Zapewniamy najwyższy standard świadczonych usług.

Metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Współcześnie stosowane materiały konstrukcyjne, np. beton, żelbet czy ceramika budowlana charakteryzują się coraz większą trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne, jednak ich obróbka mechaniczna wymaga używania bardziej precyzyjnych i wytrzymalszy narzędzi. Muszą one nie tylko pozwalać na uzyskiwanie pożądanego efektu, ale również gwarantować zachowanie odpowiedniej struktury i właściwości użytkowych obrabianego materiału. Urządzenia do cięcia betonu czy asfaltu powinny radzić sobie z twardym materiałem, zarazem oferując gładkie i równe krawędzie, a sprzęt do wiercenia otworów – umożliwiać pracę nawet z bardzo grubymi warstwami, gwarantować odpowiednią precyzję i nie powodować kruszenia się obrabianego podłoża. Aby spełnić wszystkie te warunki, konieczny jest nie tylko sprzęt najwyższej jakości, ale także dobrze ugruntowana znajomość specyfiki poddawanych obróbce materiałów.

Beton wyzwaniem dla obróbki mechanicznej

Beton wykorzystywany w konstrukcjach budowlanych do elementów przenoszących znaczne obciążenia charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na ściskanie. Jego struktura zawiera kruszywa pochodzące z wytrzymałych skał magmowych, takich jak granit czy bazalt, które są przy układaniu dodatkowo zagęszczane w taki sposób, by puste przestrzenie między ziarnami były możliwie małe. Stosowane dodatki, właściwe do danego zastosowania uziarnienie, czyli wielkość stosowanych frakcji kruszywa oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej wylewanie i zagęszczanie betonu sprawia, że po zastygnięciu mamy do czynienia z bardzo twardym materiałem, który w pełni zasługuje na swą zwyczajową nazwę – sztuczny kamień. Obróbka materiałów tego rodzaju wymaga stosowania narzędzi o odpowiedniej twardości i wytrzymałości.

Technika diamentowa i węgliki spiekane

Narzędzia używane w obróbce betonu powszechnie wykorzystują najtwardsze i najwytrzymalsze rozwiązania – technikę diamentową oraz węgliki spiekane. W narzędziach diamentowych ziarna diamentu są osadzane w spoiwie, które różnymi metodami – przez spiekanie, lutowanie czy spawanie laserowe – są łączone z korpusem. Dzięki rozmieszczeniu kierunkowemu, doborowi odpowiedniego spoiwa i geometrii korpusu, uzyskane w ten sposób narzędzia są w stanie radzić sobie ze skrawaniem wszystkich powierzchni. Nasyp diamentowy stosuje się w większości akcesoriów roboczych przeznaczonych do obróbki betonu. Jest on wykorzystywany w sprzęcie do cięcia betonu – w wiertłach koronowych. Spotyka się go również w tarczach do pił ściennych, a także linach tnących. Diamentu używa się ponadto w tarczach do szlifierek podłoża. Węgliki spiekane powstają przez wzbogacanie stali bardzo twardymi pierwiastkami: wolframem, tytanem lub kobaltem. Ich dużą zaletą jest to, że w przeciwieństwie do diamentu mogą być stosowane razem z udarem. Wykorzystuje się je w wiertłach koronowych i otwornicach, tarczach do cięcia, a także w głowicach frezów do betonu.