Kotwy chemiczne

Kotwy chemiczne i rozprężne

Budohit oferuje instalację kotew chemicznych, rozprężnych i samopodcinających w podłożach każdego rodzaju: betonie, żelbecie, konstrukcjach murowych, czy betonie komórkowym. Wykorzystujemy rozwiązania dostarczane przez czołowych producentów systemów kotwiących: Hilti, Fisher i Trutek. Pomagamy w doborze najwłaściwszego sposobu kotwienia do rodzaju podłoża i charakterystyki obciążenia tak, by odpowiednio zrównoważyć wszystkie siły działające na mocowanie. Wykonujemy kotwienia pozwalające na mocowanie elementów pomocniczych różnego rodzaju: balustrad, poręczy, rusztowań, a także montaż urządzeń, instalacji czy aparatury przemysłowej. Kotwimy również konstrukcje powodujące duże obciążenia – podstawy podnośników, dźwigów czy różnego rodzaju maszyn. Zajmujemy się także systemami mocowania elementów elewacji budynków – od kamienia naturalnego po panele stalowe czy szklane. Realizujemy również zlecenia związane z instalacją kotew czy zbrojeń przy rozbudowie i modernizacji konstrukcji żelbetowych – dobudowywaniu części stropów, ścian czy innych elementów konstrukcyjnych.

Instalacja kotew chemicznych i rozprężnych

Właściwa instalacja kotew chemicznych i rozprężnych dobranych do wielkości obciążenia i rodzaju materiału, z którego jest wykonane podłoże, wymaga wywiercenia otworów o odpowiedniej głębokości i średnicy oraz takiego przygotowania miejsca mocowania, by zapewnić styk obu elementów na całej powierzchni połączenia. Zarówno w przypadku kotew chemicznych, jak i rozprężnych czy samopodcinających ważne jest, by otwór, w którym będą one osadzane, został dobrze oczyszczony z pyłu. Kotwy chemiczne w większości przypadków wymagają chropowatej powierzchni wewnętrznej otworu, co wyklucza w tym przypadku stosowanie narzędzi diamentowych. Instalacja kotew nie powinna kolidować z istniejącym zbrojeniem w żelbecie czy spoinami w konstrukcjach murowych.

Kotwy chemiczne

Kotwy chemiczne są osadzane w otworach wypełnionych dodatkowo specjalnymi substancjami zwiększającymi siłę wiązań adhezyjnych. Najczęściej stosowane są w tej roli różnego rodzaju żywice, które wykorzystują chropowatości wywierconego otworu. Żywice wykorzystywane do iniekcji wnikają w pory podłoża i zwiększają wytrzymałość wykonanego połączenia. Kotwy chemiczne są montowane we wszystkich rodzajach materiału. Szczególnie często używa się ich przy średnich i dużych obciążeniach. Są aplikowane przy mocowaniu prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonowych, które mają być rozbudowywane czy modernizowane. Kotwy chemiczne mogą być stosowane w stosunkowo małej odległości od siebie, ponieważ nie wywołują większych naprężeń w podłożu. Sprawia to, że są powszechnie zakładane w zastosowaniach, w których mogą oddziaływać duże siły dynamiczne, np. przy mocowaniu maszyn i urządzeń powodujących duże wibracje.

Kotwy rozprężne i samopodcinające

Kotwy rozprężne wykorzystują siłę tarcia występującą między podłożem a kotwą, pojawiającą się wskutek wymuszonego kontaktu kotwy i podłoża po zadziałaniu elementu rozprężającego kotwy. Kotwy klinowane wykorzystują mechanizmy blokowania się w podłożu przez automatyczne wypełnienie istniejących w nim pustek przez rozchylenie elementów kotwy. Największym mankamentem kotew rozprężnych i samopodcinających są ograniczenia związane ze stosowaniem ich blisko krawędzi podłoża oraz w mocowaniach wielopunktowych, ze względu na duże naprężenia, jakie powodują w materiale podłoża.

Mocowania kotwami chemicznymi i rozprężnymi – propozycje firmy Budohit

Budohit podejmuje się wykonania mocowań kotwami chemicznymi i rozprężnymi w różnego rodzaju materiałach – od żelbetu po beton komórkowy. Instalujemy kotwy do:

– barierek, balustrad i poręczy,

– konstrukcji stalowych,

– mocowania maszyn, urządzeń oraz elementów infrastruktury przemysłowej,

– montażu zbrojenia w istniejących elementach żelbetowych.


Realizacje