Blog

Kiedy ma zastosowanie kotwienie chemiczne?

Kotwienie chemiczne jest nowoczesnym, uniwersalnym sposobem montażu, który można stosować w materiałach takich jak beton, kamień czy cegła.

Bez względu na to, czy budujesz nowy dom, czy remontujesz stary, możesz bez obaw sięgnąć po tę metodę. Będzie miała ona również zastosowanie we wnętrzach. Na kotwy chemiczne zamontujemy na przykład umywalki, wentylatory. Wklejane wypełniają szczelnie cały otwór, dlatego w miejscu montażu różnych elementów nie będą przenikać wilgoć i woda.

Sprawdź z nami, na czym polega kotwienie chemiczne.

Opis metody

Kotwienie chemiczne polega na wykorzystywaniu sił adhezji, zamiast sił rozporu. Dzięki temu kotwy chemiczne nie wprowadzają naprężeń do podłoża.

W efekcie zastosowanej metody, obciążenie z trzpienia przekazywane jest na podłoże za pośrednictwem sił adhezji. Występuje ono pomiędzy łącznikiem i żywicą, a także żywicą i podłożem.

Kotwy chemiczne występować mogą w różnych formach:

  • pojemnikach, z których żywicę dozownikiem wstrzykuje się do otworu
  • kapsułkach, wbijanych lub wkręcanych do otworu

Aby wykonać mocowanie, substancję klejącą wstrzyka się lub wciska do otworu. Pamiętajmy że przy kotwieniu chemicznym należy wziąć pod uwagę rodzaj oraz stan podłoża. Nie bez znaczenia będzie także miejsce wykonania zamocowania. Zwróćmy uwagę na czas wiązania żywicy oraz temperaturę podłoża. im niższa, tym wolniej przebiegają procesy chemiczne.

Zastosowanie kotwienia chemicznego

Zastosowanie kotwienia chemicznego jest bardzo szerokie. Stosuje się je głównie do wykonania mocowań w podłożach takich jak beton, cegła, beton komórkowy, cegła dziurawka czy pustaki. Można je także stosować w podłożach słabych, zniszczonych i o zmniejszonej stabilności oraz blisko krawędzi podłoża bez narażenia na jego zniszczenie czy pokruszenie.

Innym zastosowaniem kotew chemicznych jest ich używanie na zewnątrz, tam, gdzie niedopuszczalne jest przenikanie wilgoci i wody do otworu.

Kotwy chemiczne doskonale nadadzą się również do naprawy miejsc, w których zostały wyrwane kotwy mechaniczne. Zaradzą błędom wykonawczym, powstałym w trakcie budowy, posłużą też do wzmocnienia lub dobudowy.