Blog

Jakie są metody wzmacniania konstrukcji budowlanych?

Jeśli budowla zmienia swoją funkcję użytkową lub w trakcie naprawy budynku okazuje się, że jego konstrukcja jest zbyt słaba, należy wzmocnić jej szkielet. Mechaniczne uszkodzenia, tąpnięcia czy wypadki komunikacyjne to kolejne przyczyny, z powodu których należy podjąć się wzmocnienia budowlanej konstrukcji.

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się trzem głównym metodom wzmacniania budowlanych konstrukcji:

  • z użyciem taśm, mat i klejów tworzących spójny system wzmacniania
  • za pomocą prętów, mających zabezpieczyć budynki wielopłytowe
  • za pomocą kotew chemicznych

Maty i kleje

Naklejanie taśm, mat i kształtek z materiałów kompozytowych to najbardziej nowoczesna metoda wzmacniania konstrukcji budynków. Głównym składnikiem tego typu akcesoriów są włókna węglowe. To im właśnie taśmy, maty czy kleje zawdzięczają swoją trwałość i wytrzymałość.

Popularność tego typu metody wiąże się przede wszystkim z jej ponad przeciętą efektywnością; graniczna nośność elementu wzrosnąć może nawet 2 lub 3 krotnie.

Budynki wielkopłytowe

Budynki wielkopłytowe to specyficzny rodzaj budynków, wykonane z prefabrykowanych płyt warstwowych.

W ich przypadku wzmacnianie budynków pełni nieco inną funkcję i wykonywane jest w innych przypadkach.

Najczęściej bowiem dokonuje się wówczas wzmacniania konstrukcji budowlanych w celu przenoszenia obciążeń poprzecznych i podłużnych z warstwy fakturowej na warstwę nośną płyty lub też w celu zabezpieczenia silnie spękanych warstw fakturowych i płyt okładzinowych.

Główną funkcję zabezpieczającą pełnić będą w takim przypadku kotwy chemiczne. Jest to zestaw systemowy, który zawiera element mocowany metalowy lub z tworzywa, razem z chemicznie wiążącą go masą klejącą.

Kotwy chemiczne minimalizują występowanie naprężeń wstępnych, typowych dla kotew mechanicznych. Takie zabezpieczenie budynku jest ekonomiczne i pewne. Możemy być spokojni, że tak zabezpieczony budynek przetrwa lata.